(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TPHCM thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

QSD 981,2m2 đất và tài sản khác gắn liền với đất thửa số 436 – 203 – 437, tờ BĐ số 4, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn.

-Thuộc thửa số 203, tờ BĐ số 4, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Mục đích SD đất: đất trồng cây lâu năm khác.

Thời hạn SD: đến ngày 08/9/2047. DT đất: 740,2m2 (SD riêng); Thuộc thửa số 436-437, tờ BĐ số 4, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Mục đích SD đất: đất trồng cây lâu năm khác. Thời hạn SD: đến ngày 24/9/2048. DT đất: 60,2m2 + 180,8m2= 241m2 (SD riêng).

Giá khởi điểm: 697.103.579 đồng

Hạn chót đăng ký : 11 giờ 00 ngày 17/4/2017. Bán đấu giá: ngày 27/4/2017.