(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

Người có tài sản đấu giá: Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường 6/1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

1/ Tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

Tài sản đấu giá là Tài sản gắn liền với đất và Quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm của 17 dự án trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (kèm theo bảng kê chi tiết) .

 Đặc điểm tài sản

Tài sản gắn liền với đất là vườn cây Cao su và cây Tràm được trồng từ năm 2008 đến năm 2012

Hình thức cho thuê đất: Thuê đất trả tiền hàng năm (QSDĐ thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm được ổn định trong vòng 10 năm; Các năm thuê đất tiếp theo: Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan Thuế).

Thời hạn thuê đất: Thời hạn thuê đất của người trúng đấu giá là thời hạn thuê đất còn lại của Quỹ hỗ trợ ASXH.

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm

Mục đích sử dụng đất: Đất Rừng sản xuất để trồng cây cao su

4/ Nguồn gốc tài sản: Vườn cây 10% của Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước.

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

7/ Thời gian xem tài sản: Từ ngày 07/05/2018 đến ngày 17/05/2018 tại nơi có tài sản thuộc các dự án (theo danh sách).

8/ Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 27/04/2018 đến ngày 22/05/2018

Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước - Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước – SĐT: 0271.3860216.

Quỹ hỗ trợ An sinh xã hội tỉnh Bình Phước - Đ/C: Đường 6/1, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước – SĐT: 0987.880.222

9/ Thời gian, địa điểm đăng ký và bỏ phiếu trả giá

Khách hàng mua hồ sơ ở đâu thì bỏ phiếu trả giá ở đó.

Thời hạn bỏ phiếu trả giá: 17h00 ngày 22/05/2018 tại 02 địa điểm

Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình phước

Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tại Quỹ hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh Bình Phước

  Đ/c: đường 6/1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Thời gian hạn đăng ký: 17h00 ngày 22/05/2018 Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình phước

  Hồ sơ đăng ký bao gồm: Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành; CMND và hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) sao y, chứng thực; Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% giá khởi điểm của tài sản của gói đấu tương ứng.

10/ Thời hạn nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 17h00 ngày 22/05/2018 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên khách hàng có quyền đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định theo nguyện vọng.

a/ Tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Phước

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước.

Số tài khoản: 1041 0000 41055

b/ Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bình Phước

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bình Phước.

Số tài khoản: 65510 0000 82126.

11/ Thời gian công bố giá dự kiến: 08giờ 30 phút, ngày 25/05/2018

12/ Địa điểm công bố giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

13/ Điều kiện tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá. Đồng thời khách hàng phải có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

b/ CMND và hộ khẩu, giấy phép kinh doanh (nếu là tổ chức) sao y, chứng thực;

c/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: 15% trên giá khởi điểm của tài sản.

d/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Lưu ý: Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá ở địa điểm nào thì khách hàng bỏ phiếu trả giá tại địa điểm đó’

Thông báo này được thông báo công khai trên Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Phước 05 ngày (27/04; 04/05; 09/05; 14/05; 17/05/2018), Báo Bình Phước 05 kỳ (02/05; 07/05; 10/05; 15/05; 18/05/2018) và đăng tải trên website: http://stp.binhphuoc.gov.vn, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước website: http://binhphuoc.gov.vn, Website của Cục Quản lý Công sản: http://taisancong.vn