(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 74; tờ bản đồ số 33 thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Công ty CP đầu tư, thương mại & đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 74; tờ bản đồ số 33 thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội (Có sơ đồ kèm theo).

2. Giá khởi điểm: 593.925.678 đồng (Bằng chữ: Năm trăm chín mươi ba triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm bảy mươi tám đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 08/3/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 18/02 đến hết ngày 25/3/2016.

5.  Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/3/2016.

6.  Tổ chức đấu giá: Ngày 28/3/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.