Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của thửa đất số 106+107+108, tờ bản đồ số F48a – 104 – 27 với diện tích 71,6m2, diện tích sử dụng riêng là 39,6m2, diện tích sử dụng chung là 32m2, tại địa chỉ”: Số 7b, Ngõ 275 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.505.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm linh năm triệu đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 11/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 01/12/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 18/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 05/12/2016.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.