(BĐT) - Công ty CIDV thông báo bán tài sản như sau:

· Tài sản 1: Xe ôtô con nhãn hiệu Mitsubishi màu xanh biển số 56N-5007. Số máy: 4G18-GH4756. Số khung: CS3A51000099. GKĐ: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). 

· Tài sản 2: Hầm đá 600 cây/ngày số lượng 01 hầm. GĐK: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

· Tài sản 3: Hệ thống máy chiên chân không 50 kg/lần, số lượng: 01 bộ. Máy ly tâm dầu chiên. Số lượng: 01 máy. GKĐ: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

· Tài sản 4: QSDĐ Thửa đất số 446, tờ bản đồ số 8, Địa chỉ thửa đất: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 6.474 m2. Mục đích sử dụng đất: Lúa. GKĐ: 1.942.200.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm bốn mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng).

· Tài sản 5: QSDĐ  Thửa đất số 1651, tờ bản đồ số 8. Địa chỉ thửa đất: Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 598 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm (CLN). GKĐ: 299.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín triệu đồng).

· Tài sản 6: QSDĐ Thửa đất số: 1652, tờ bản đồ số 8. Địa chỉ thửa đất: Ấp 10, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 593 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng lúa (LUA). GKĐ: 177.900.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng).

· Tài sản thứ 7: QSDĐ Thửa đất số 1721, tờ bản đồ số 05. Địa chỉ thửa đất: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 258 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn. GKĐ: 516.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười sáu triệu đồng).

· Tài sản thứ 8: QSDĐ Thửa đất số 1722, tờ bản đồ số 05. Địa chỉ thửa đất: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 11.937 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác. GKĐ: 5.968.500.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng).

· Tài sản thứ 9: QSDĐ Thửa đất số 822, tờ bản đồ số 05. Địa chỉ thửa đất: xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Diện tích: 3.530 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác. GKĐ: 1.765.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

Tổng cộng giá khởi điểm của các tài sản là: 10.898.600.000 đồng (chưa bao gồm VAT). Bằng chữ: Mười tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu sáu trăm ngàn đồng.

Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 15 giờ 00 phút, ngày 22/12/2016.

Thời gian đăng ký mua hồ sơ đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00, ngày 19/12/2016.

Liên hệ: VP Công ty CIDV, 105D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 08.38.565.823, 0983 789 345 (Mr. Minh).