(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Tô ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất, TSGLTĐ và Nhà máy thủy điện Đắk Mek 3 tại Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất, TSGLTĐ và Nhà máy thủy điện Đắk Mek 3 tại Kon Tum ảnh 2