(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thành phố Huế ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tài sản: quyền sử dụng đất các lô thuộc Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông, thành phố Huế, cụ thể như sau:

I. Tài sản bán đấu giá

1. Tổng số lô đất bán đấu giá: 22 lô đất thuộc Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông, thành phố Huế; hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch xây dựng:

a. Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Công văn số 1585/UBND-QH ngày 20/6/2014 và Công văn số 384/UBND-QH ngày 20/2/2017, cụ thể như sau:

- Chỉ giới xây dựng:

+ Đối với đường giao thông có lộ giới 26m (đường số 4 thuộc Khu đô thị mới An Cựu): lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với các đường giao thông lộ giới từ 7m đến 15,5m: lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường giao thông nội bộ 6m: lùi ≥ 1m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với đường kiệt 4,0m chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

- Chiều cao công trình: ≤ 04 tầng (≤ 18m kể cả mái). Chiều cao tầng 01 là 3,9m; các tầng còn lại cao 3,6m.

- Độ vươn ban công:

+ Đối với đường có lộ giới 26m (đường số 4 thuộc Khu đô thị mới An Cựu): Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,4m.

+ Đối với các đường có lộ giới từ 12m đến 15,5m: Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,2m.

+ Đối với đường có lộ giới từ 6m đến 7m: Ban công được phép vươn ra khỏi chỉ giới xây dựng là 1,0m.

Ban công được phép đưa ra khỏi chỉ giới xây dựng không được tạo thành buồng (phòng) hay lô gia. Trong mọi trường hợp ban công không được phép vươn ra khỏi ranh giới đất.

- Cốt nền nhà: Cốt nền xây dựng nhà cao 0,45m so với cốt vỉa hè.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

b. Quy định về mẫu nhà: Áp dụng thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở trong phạm vi phân lô khu đất xen ghép thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5 phường An Đông theo Công văn số 1585/UBND-QH ngày 20/6/2014 và Công văn số 384/UBND-QH ngày 20/2/2017 do UBND Thành phố phê duyệt, cụ thể như sau:

- Quy định chung:

+ Phải tuân thủ theo bản vẽ phân lô đã được phê duyệt, các yêu cầu kiến trúc xây dựng và phải xin phép xây dựng theo quy định.

+ Các chủ hộ gia đình trong khu phân lô nói trên được cấp và sử dụng bản vẽ thiết kế kiến trúc mẫu nhà tương ứng với lô đất có quyền sử dụng (mặt bằng công năng sử dụng bên trong công trình có thể thay đổi).

+ Việc xây dựng nhà ở có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy vào khả năng của các hộ gia đình. Mỗi mẫu nhà có các mẫu 4 tầng, 3 tầng hoặc 2 tầng; các hộ gia đình tùy nhu cầu để chọn lựa phù hợp và đảm bảo yêu cầu đấu nối nhà ở.

+ Trường hợp chủ hộ có quyền sử dụng 2 lô đất trở lên liền kề nhau, có nhu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc mặt đứng phù hợp với công năng sử dụng; phương án kiến trúc điều chỉnh phải phù hợp với mẫu nhà đã phê duyệt và phải được UBND Thành phố thống nhất trước khi tiến hành cấp giấy phép xây dựng.

+ Trường hợp xin cấp phép xây dựng nhà 3 hoặc 4 tầng, chủ hộ gia đình bổ sung phần bản vẽ kết cấu để xin phép xây dựng.

+ Chủ sử dụng đất có thể điều chỉnh công năng sử dụng bên trong công trình để phù hợp với nhu cầu sử dụng nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu xây dựng cũng như hình thức kiến trúc bên ngoài.

- Quy định mẫu nhà áp dụng: Tổng số lượng 22 mẫu nhà (tương ứng với 22 lô) theo Bản vẽ phân lô khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông, thành phố Huế. Tùy theo ký hiệu lô đất để có mẫu phù hợp.

II. Mức giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của từng lô đất: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Diện tích(m2/lô)

Giá đất cụ thể(đồng/m2)

Giá khởi điểm(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá(đồng)

Vị trí - Loại đường

Đấu giá đất ở, sử dụng lâu dài:

Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông: 22 lô

1

Lô A1

136,8

6.000.000

820.800.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch

2

Lô A2

132,2

6.000.000

793.200.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch

3

Lô A3

132,7

6.000.000

796.200.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch

4

Lô A4

133,4

6.000.000

800.400.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch

5

Lô A5

133,4

6.000.000

800.400.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch

6

Lô A6

132,9

6.000.000

797.400.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch và đường quy hoạch 4m

7

Lô A7

193,0

6.500.000

1.254.500.000

150.000.000

40.000.000

Vị trí 1 đường Phạm Ngọc Thạch và hai đường quy hoạch 7m và 4m

8

Lô A8

90,5

6.000.000

543.000.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 hai đường quy hoạch 7m và 4m

9

Lô A9

95,1

6.000.000

570.600.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 7m

10

Lô A10

93,0

6.000.000

558.000.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 7m

11

Lô A11

91,1

6.000.000

546.600.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 7m

12

Lô A12

89,2

6.000.000

535.200.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 7m

13

Lô A13

78,5

6.000.000

471.000.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 hai đường quy hoạch 7m và 4m

14

Lô A14

78,8

6.000.000

472.800.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 hai đường quy hoạch 7m và 4m

15

Lô A15

79,2

6.000.000

475.200.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 hai đường quy hoạch 7m và 4m

16

Lô A16

79,7

6.000.000

478.200.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 hai đường quy hoạch 7m và 4m

17

Lô A30

149,8

8.500.000

1.273.300.000

150.000.000

40.000.000

Vị trí 1 haiđường quy hoạch 12m và 6m

18

Lô A31

102,3

8.000.000

818.400.000

100.000.000

30.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 12m

19

Lô A32

149,0

8.000.000

1.192.000.000

140.000.000

40.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 12m

20

Lô A34

93,5

5.000.000

467.500.000

70.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 6m

21

Lô A35

88,8

5.000.000

444.000.000

60.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 6m

22

Lô A36

84,0

5.000.000

420.000.000

60.000.000

20.000.000

Vị trí 1 đường quy hoạch 6m

Cộng

2.436,9

15.328.700.000

Mức giá khởi điểm nêu trên để tổ chức bán đấu giá và đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản, nhận hồ sơ và tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến cho hết ngày 09/5/2017 tại Khu đất xen ghép Tổ 13 Khu vực 5, phường An Đông, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 30 ngày 10/5/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Nhận hồ sơ và tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 09/5/2017 đến 16 giờ 30 ngày 10/5/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào:

- Số tài khoản 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế;  

- Hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Hoặc số tài khoản 0371005959002 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABB) Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

4. Phí tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/5/2017.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

IV. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá xin liên hệ trực tiếp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 – Website: http://nhadattphue.comhoặc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế - Địa chỉ: 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3501567 - 0914.192984, Website: daugiatthue.com./.