(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá tài sản do UBND tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 4
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 5
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ảnh 6