CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI – DỊCH VỤ VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SAU:

I - Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số AC 769983 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 8/8/2005. Thuộc thửa đất số 09, tờ bản đồ số 26A. Diện tích: 1.740 m2. Mục đích sử dụng: 400 m2 đất ở và 1.340 m2 đất nông nghiệp lâu năm. Ngang 30m. Dài 58m (theo biên bản kê biên ngày 02/8/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku).

- Giá khởi điểm: 222.614.730 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi hai triệu, sáu trăm mười bốn nghìn, bảy trăm ba mươi đồng).

- Nguồn gốc tài sản của bà Đào Thị Kim Hường do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku kê biên và chuyển giao bán đấu giá.

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/bộ.

- Tiền đặt trước 33.000.000 đồng.

- Thời hạn xem tài sản: Từ ngày thông báo và niêm yết công khai đến trước ngày mở cuộc bán đấu giá tài sản 02 ngày.

- Địa điểm xem tài sản: Thôn 1, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: 15 giờ 00, ngày 10/4/2017.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 8 giờ 30, ngày 12/4/2017.

II - Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Chi nhánh Công ty TNHH TM–DV và Đấu giá Gia Lai  Kon Tum.

Địa chỉ: Số 130 Quyết Tiến, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

* Khách hàng có nhu cầu mua đăng ký tại địa chỉ: 130 Quyết Tiến, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

ĐT: (059) 3746777; Di động: 0915 250 274 - 0919 140 256.