(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn ủy quyền như sau: 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn ảnh 3