(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài  sản như sau:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất thửa số 11 tờ bản đồ số B2.14 tại TĐC Đông Hải, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất 162,3 m 2 , mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm tài sản 4.000.000.000 đồng

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thửa số 01, tờ bản đồ số B2.50 tại đường Nguyễn Duy Trinh và Việt Bắc, TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích 111,8 m 2 , mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm tài sản 4.000.000.000 đồng

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất thửa đất số 01, tờ bản đồ số B2.27B tại đường Nguyễn Duy Trinh và Lý Văn Phúc, TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất ở 127,4 m 2 , mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm tài sản 4.000.000.000 đồng

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất thửa đất số 36, tờ bản đồ số B2.16 tại đường Trương Đăng Quế, TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất ở 138,8 m 2 , mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Giá khởi điểm tài sản 2.700.000.000 đồng

- Giá trên chưa bao gồm phí, lệ phí và thuế liên quan đến tài sản.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày

23/4/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng

- Thời gian địa điểm xem tài sản: Đến trước 16 giờ 00 ngày 23/4/2018 tại nơi có tài sản

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 26/4/2018

- Địa điểm liên hệ: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Số 08

Phan Bội Châu, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3889627- 3887678.Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.