(BĐT) - Trung tâm DVĐG tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn ủy quyền như sau:

I. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ.

Tài sản đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn (Địa chỉ: Xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

1. Khu quy hoạch dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn (26 lô).

- Khu 5C: Có 01 lô số 88, diện tích 100m2. Giá khởi điểm là 300.000.000đồng. Tiền đặt trước là 40.000.000đồng, bước giá 3.000.000đồng/bước.

- Khu 5G: Có 10 lô (gồm các lô số 98, 99, 100, 111, 112, 113, 114, 115, 116 và 117). Diện tích 100m2/lô. Giá khởi điểm là 250.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 30.000.000đồng, bước giá 2.500.000đồng/bước.

- Khu 5H: Có 15 lô:

+ Lô số 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, diện tích 100m2/lô. Giá khởi điểm là 250.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 30.000.000đồng, bước giá 2.500.000đồng/bước.

+ Lô số 21, diện tích 121,5m2/lô. Giá khởi điểm là 250.000.000đồng. Tiền đặt trước là 30.000.000đồng, bước giá 2.500.000đồng/bước.

+ Lô số 36, 37, 38, 39, diện tích 100m2/lô. Giá khởi điểm là 200.000.000đ/lô. Tiền đặt trước là 20.000.000đồng, bước giá 2.000.000đồng/bước.

+ Lô số 40, diện tích 109,5m2. Giá khởi điểm là 200.000.000đồng. Tiền đặt trước là 20.000.000đồng, bước giá 2.000.000đồng/bước.

2. Tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 29/5/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/5/2018.

II. Nộp hồ sơ và xem tài sản, đăng ký đấu giá.

1. Niêm yết đấu giá tài sản và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Yên Sơn, Chi cục Thuế huyện Yên Sơn và UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn từ ngày 11/5/2018; xem tài sản từ ngày 24/5/2018 đến ngày 25/5/2018 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản khu quy hoạch dân cư Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113 cũ) thị trấn Tân Bình.

2. Bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 11/5/2018 đến ngày 29/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia với giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống 100.000đồng/hồ sơ và từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng 200.000đồng/hồ sơ.

Hướng dẫn khách hàng đăng tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút ngày 29/5/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn

3. Đấu giá bằng phương thức trả giá lên với hình thức trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

III. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản.

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 01/6/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Tân Bình, huyện Yên Sơn.

IV. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điều 55 Luật Đất đai đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tuyên Quang (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang), điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.