(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Yên Lập Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588      ĐT: 02106 266 699.

Tài khoản tại: Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 2700 20100 6868.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Giá trị quyền sử dụng 311,2m2 (đất ở 150,0m2, đất vườn 161,2m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 339073, thửa đất số 89, tờ bản đồ số 41, do UBND huyện Yên Lập cấp ngày 26/12/2014 cho ông Hà Ngọc Ánh và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tại Khu Tam Giao, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, Phú Thọ. Công trình xây dựng trên đất: Nhà xây 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 310,0m2, xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2012.

3.2. Giá khởi điểm: 1.150.412.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 230.082.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ, mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 24, 25, 26/01/2018, tại Khu Tam Giao, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 28/01/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 28, 29, 30/01/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, hồ sơ hoàn thiện tại Công ty Group.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 28/01/2018, tại Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 31/01/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Yên Lập Phú Thọ, Khu Tân An 2, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, Phú Thọ. ĐT: 02103 871 155.