(BĐT) - Công ty CP đấu giá và TVXD Thanh Hoá thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa ảnh 2