(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong: (i) Nhóm 1 (gồm 09 thửa: từ thửa 1 đến thửa 8 và thửa 12); tổng diện tích: 790,51 m2; giá khởi điểm: 44.900.000 đ/m2; tiền đặt trước: 500.000.000 đ/ thửa. (ii) Nhóm 2 (gồm 03 thửa: từ thửa 09 đến thửa 11); tổng diện tích: 189,32 m2;  giá khởi điểm: 35.500.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 300.000.000 đ/ thửa.

Tiền hồ sơ áp dụng chung: 500.000 đ/ hồ sơ.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu theo phương thức trả giá lên.

3. Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 03/5/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính) tại Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín và được in tải tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín

4. Thời gian, địa điểm thu tiền hồ sơ và hồ sơ: từ ngày 03/5/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính) tại trụ sở: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia.

5. Thời gian, phương thức thu tiền đặt trước: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 22/5/2018 (giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia mở tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Thường Tín, số tài khoản: 01784368.0008; Nội dung chuyển khoản: “…Tên người đăng ký tham gia đấu giá/ Tên tổ chức…” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đối với …(số lượng thửa đất) thửa đất thuộc Nhóm…. Khu đất thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

6. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Từ 08h30’, ngày 17/5 và 18/5/2018 tại khu đất đấu giá.

7. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 14h30’, ngày 24/5/2018 (thứ Năm) tại Hội trường Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín.

* Thông tin liên hệ: TTPTQĐ huyện Thường Tín. ĐT: 024.33762.600 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 024.37622619.