(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 3