(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Thuận Nam ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận ảnh 4