(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài  sản do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Tài sản 1: Nhà đất tại thôn Ngọc Thành, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của hộ bà Lê Thị Đắng đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.

- Thửa đất số 811; tờ bản đồ số 04; diện tích: 285,2 m2.

- Nhà cấp 4, lợp mái ngói, diện tích xây dựng: 70 m2.

Giá khởi điểm: 198.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám triệu đồng).

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại thôn Hải Mậu, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của hộ ông Nguyễn Văn Hạnh, bà Mai Thị Kết đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Thanh Hóa.

- Thửa đất số 324; tờ bản đồ số 10; diện tích: 139,6 m2.

Giá khởi điểm: 402.300.000 đồng (Bốn trăm linh hai triệu, ba trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Tiền đặt trước: Tài sản 1: 35.000.000 đồng/ 1 hồ sơ; tài sản 2: 50.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ 1 hồ sơ.

Thời gian thực hiện:

- Bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 26/4/2018.

- Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/4/2018 đến hết ngày 26/4/2018.

(trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa).

Đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 03/5/2018 tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: chi tiết trong hồ sơ tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Tầng 2, Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Đường Lý Nam Đế, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 0237. 3859453.