(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo  bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Thủy ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: UBND huyện Thanh Thủy. Đ/c: Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 03 ô đất tại xã Đồng Luận và 19 ô đất tại thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (Chi tiết theo hồ sơ đấu giá).

- Giá khởi điểm: Từ 2.500.000 đồng/ m2 – 3.000.000 đồng/ m2.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ ô.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/4/2018 đến ngày 16/5/2018. Nộp tiền đặt trước ngày 17/5/2018 trong giờ hành chính và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thị trấn Thanh Thủy hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’, ngày 19/5/2018 tại Hội trường UBND thị trấn Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179 - 0985361047.