(BĐT) - Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá Quyền sử dụng đất huyện Thanh Sơn - Địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

Vị trí 1: Gồm 14 ô đất có diện tích từ 108,8 m2 đến 124,7m2

Vị trí 2: Gồm 03 ô đất có diện tích từ 121,3m2 đến 129,3m2

- Giá khởi điềm: 1.100.000 đồng/m2

- Bước giá: 50.000 đồng

- Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng/01 ô đất

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày 05/12/2017 đến hết 16h30 ngày 21/12/2017 tại Phòng tài chính – kế hoạch UBND huyện Thanh Sơn, UBND xã Văn Miếu hoặc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh (trong giờ hành chính).

- Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ

5. Thời gian, địa điểm xem đất trên thực địa: Từ ngày 19/12/2017 đến hết 16h30 ngày 20/12/2017 (trong giờ hành chính)

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 21/12 đến hết 16h30 ngày 22/12/2017

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 808038577788888 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quang Minh tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN tỉnh Phú Thọ

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30 phút ngày 24/12/2017 tại Hội trường UBND xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ với Công ty theo địa chỉ trên.

ĐT: 02103.853.838; 0934.44.38.38.