(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Khu Đồng Chung xã Thượng Long gồm 09 ô đất. Diện tích: 150m2/ô đất

- Giá khởi điểm: 700.000đ/m2 . Tiền đặt trước 10.500.000đ/hồ sơ.

2. Khu 3 Đồng Xuân xã Xuân Viên gồm 03 ô đất. Diện tích: 150m2/ô đất

- Giá khởi điểm : 1.000.000đ/m2. Tiền đặt trước 15.000.000đ/hồ sơ.

3. Khu Mè xã Hưng Long gồm 01 ô đất. Diện tích: 210m2.

- Giá khởi điểm 1.300.000đ/m2. Tiền đặt trước: 27.300.000đ/hồ sơ.

* Tiền bán hồ sơ từ 100.000đ đến 200.000đ/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 21/12/2017 tại UBND các xã nơi có QSD đất nêu trên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 21/12 đến 17h00 ngày 22/12/2017 tại vị trí các khu đất đấu giá trên.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 21/12 đến 17h00 ngày 22/12/2017 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ mở tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/12/2017 đến 16h00 ngày 22/12/2017 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã trên.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h00 ngày 24/12/2017 tại UBND xã Thượng Long.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - Đ/c: số 36, đường Kim Đồng, tổ 16C, khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.

- Phòng Tư pháp huyện Yên Lập

- UBND xã Hưng Long, xã Xuân Viên, xã Thượng Long