(BĐT) - Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Hà, Hải Dương

Tài sản: quyền sử dụng 03 lô đất ở tại khu dân cư số 5 thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

1- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, tổ chức cuộc bán đấu giá: Trong giờ hành chính các ngày làm việc:

- Tham khảo, mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 10/3/2017 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2017 tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Hà;

- Xem tài sản: Người tham gia đấu giá có thể tự đến xem khu đất bán đấu giá hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/4/2017 để đi xem thực địa khu đất;

- Nộp tiền đặt trước: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 07/4/2017 tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Hà;

- Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 10/4/2017 tại trụ sở UBND thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà.

2- Giá khởi điểm, phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước: Đăng ký tham gia đấu giá bao nhiêu lô thì phải mua bấy nhiêu hồ sơ và nộp đủ tiền đặt trước cho bấy nhiêu lô.

Vị trí quy hoạch

Lô đất

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Phí tham gia đấu giá (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước

(đồng/lô đất)

Khu dân cư số 5

Lô số 02 và lô số 03

2.500.000

150.000

25.000.000

Khu dân cư số 5

Lô số 04

2.000.000

100.000

15.000.000

Kính mời người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với UBND thị trấn Thanh Hà, hoặc Công ty cổ phần đấu giá Sao Khuê (Địa chỉ trụ sở: Số 451 đường Trường Chinh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương - Điện thoại 03203.894.800, Mobile: 0913.084.078;

E-mail: daugiasaokhue@gmail.com, website: www.daugiasaokhue.com).