(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản- Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đấu giá tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương (Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

1. Khu dân cư Trung tâm xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (15 lô).

- Lô đất số 14; diện tích 154,0m2/lô. Giá khởi điểm 700.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 140.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 24; diện tích 156,0m2/lô. Giá khởi điểm 600.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 120.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 05; diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 640.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 120.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 25; diện tích 113,0m2/lô. Giá khởi điểm 500.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 100.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 26; diện tích 116,0m2/lô. Giá khởi điểm 500.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 100.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 27; diện tích 107,0m2/lô. Giá khởi điểm 450.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 90.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16; diện tích 110,0m2/lô. Giá khởi điểm 500.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 100.000.000đồng/lô.

2. Khu dân cư xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương (02 lô).

- Lô đất số 22a; diện tích 180,1m2/lô. Giá khởi điểm 120.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 20.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 22b; diện tích 187,2m2/lô. Giá khởi điểm 130.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 20.000.000đồng/lô.

3. Khu dân cư thôn Khuân Thê, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương (cạnh nhà máy may) (43 lô).

- Lô đất số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 350.000.000 đồng/lô; tiền đặt trước 60.000.000đồng/lô.

- Lô đất số 25; diện tích 182,5m2/lô. Giá khởi điểm 350.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 60.000.000đồng/lô.

4. Khu dân cư xã Tuân Lộ, huyện Sơn Dương (03 lô).

Lô đất số 78, 79, 84; diện tích 125,0m2/lô. Giá khởi điểm 170.000.000đồng/lô; tiền đặt trước 30.000.000đồng/lô.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 8106.2010.02558 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Tuyên Quang mở tại Ngân hàng NNo&PTNT chi nhánh thành phố Tuyên Quang hoặc bằng bảo lãnh của ngân hàng từ ngày 20/9/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 22/9/2017.

3. Hộ gia đình, cá nhân đăng ký thông qua nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; bán và nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 01/9/2017 đến ngày 22/9/2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; trực nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Chi cục Thuế huyện Sơn Dương (Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) ngày 22/9/2017 (trong giờ hành chính).

4. Tổ chức đấu giá:

Khu dân cư Trung tâm xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đấu giá hồi 07 giờ 30 phút, ngày 27/9/2017 tại Chi cục Thuế huyện Sơn Dương.

Khu dân cư các xã: Tú Thịnh, Phúc Ứng, Tuân Lộ đấu giá hồi 13 giờ 30 phút, ngày 27/9/2017 tại Chi cục Thuế huyện Sơn Dương.

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký thông qua nộp hồ sơ, phiếu đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

Liên hệ TTDVBĐGTS Tuyên Quang, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.