(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt gần đường vào cổng phụ YAMAHA, thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn; gồm 01 thửa đất có ký hiệu Thửa L-05. Tiền mua hồ sơ mời đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ. Giá khởi điểm: 4.000.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 70.000.000 đ/ thửa đất; bước giá: 100.000 đ/ 01m2. 

2. Thời gian phát hành hồ sơ mời đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 02/3/2018 đến hết 17h00 phút, ngày 20/3/2018 (giờ hành chính). Người có nhu cầu đấu giá tham khảo hồ sơ tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Sóc Sơn (http://www.socson.hanoi.gov.vn).

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn (Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn , TP. Hà Nội).

3. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá: Thời gian nộp tiền đặt trước từ  ngày 19/3/2018 đến hết 17h00 phút, ngày 20/3/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn, số TK: 3160.201.004.437 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sóc Sơn. Nội dung chuyển khoản: “… Tên người đăng ký tham gia đấu giá …” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với thửa L-05 tại xã Trung Giã.

4. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa khu đất đấu giá: Trong 02 ngày, 15/03/2018 và 16/03/2018.

5. Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00’, ngày 22/3/2018 (Thứ 5) tại Hội trường Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn.

* Liên hệ: Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Điện thoại: 024.37.622.619. Trung tâm PTQĐ huyện Sóc Sơn. Điện thoại: 0243.595 5570.