(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 3
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Thầy, Kon Tum ảnh 4