(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo  bán đấu giá tài sản do Agribank – Chi nhánh Xuân Mai, Hà Tây ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank – Chi nhánh Xuân Mai, Hà Tây;

Địa chỉ: Tổ 5, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản Đấu giá (HĐ 06-1):

Là QSDĐ theo giấy chứng nhận số T 664004, diện tích 60 m2 đất ở, thửa đất số 04, tờ bản đồ 7, do UBND huyện Quốc Oai cấp ngày 13/12/2001 cho hộ ông Hoàng Văn Cương. Ngày 22/4/2009 chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho bà Phan Thị Lan Anh. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản thế chấp tại Agribank CN Xuân Mai để vay vốn

+ Địa chỉ: Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội

1.1.1. Giá khởi điểm: 694.600.000 đồng

1.1.2. Khoản tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.1.3. Bước giá: 7.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: Miễn phí

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm viêc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký, nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 15h ngày 17/5/2018 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN Xuân Mai.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh Xuân Mai vào lúc 8h30 từ ngày 14/5/2018 và ngày 15/5/2018 để đi xem thực tế tài sản;

3.3.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30’ngày 18/5/2018 (Thứ 6) Tại hội trường Phòng Giao dịch bắc lương Sơn- Agribank CN Xuân Mai

3.4. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên;

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank – Xuân Mai, Hà Tây; Điện thoại: 0936.182.763