(BĐT) - Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau:

1. Khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá: Khu ĐG 11-NL, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai gồm 10 thửa đất tại 2 khu đất – Khu 2, gồm 07 thửa đất ký hiệu thửa 05, thửa 07 đến thửa 11 và thửa 14; tổng diện tích 560 m2 - Khu 3, gồm 03 thửa đất ký hiệu thửa 04, thửa 05 và thửa 08; tổng diện tích 206,4 m2. Giá khởi điểm: 4.500.000 đ/ 01m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa đất; bước giá chung áp dụng cho tất cả các thửa đất đấu giá: 100.000 đ/ 01m2.

2. Thời gian bán hồ sơ, nhận hồ sơ: Từ 23/3/2018 đến 12/4/2018, hồ sơ được tham khảo tại: Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội – http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn; Cổng thông tin điện tử UBND huyện Quốc Oai – http://www.quocoai.hanoi.gov.vn.

3. Thời gian thu khoản tiền đặt trước: Từ 10/4/2018 đến ngày 12/4/2018.

4. Tiền đặt trước: Nộp trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai hoặc qua hình thức chuyển khoản. Số TK: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai – STK: 112000131274 tại Ngân hàng Công thương – Chi nhánh Thành An (Các trường hợp Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được tin chuyển khoản sau 17h00,  ngày 12/4/2018 đều không được chấp nhận). Địa điểm thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký hợp lệ theo thông báo đấu giá nộp trực tiếp tại Trung tâm PQTĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo về Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội (Các hồ sơ gửi qua thư đảm bảo mà Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai nhận được sau 17h00, ngày 12/4/2018 thì Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai sẽ không tiếp nhận hồ sơ mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào).

5. Tổ chức đi kiểm tra thực địa: Buổi sáng từ 08h00 đến 11h00; buổi chiều từ 14h00 đến 17h00 các ngày 11/4 và 12/4/2018 tại khu đất đấu giá.

6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 14/4/2018 (Sáng thứ Bẩy) tại Hội trường UBND xã Ngọc Liệp.

* Thông tin liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội. Điện thoại: 02433.844.555.