(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài Chính- Kế Hoạch huyện Phước Long ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phước Long, Bạc Liêu

Quyền sử dụng đất ở và tài sản trên đất (Trụ sở UBND huyện cũ) tại Ấp Long Thành, TT Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu. Thuộc thửa số 48, tờ bản đồ số 93, bao gồm:

– Lô số 05, DT QSD đất: 399,24 m2. Giá khởi điểm (GKĐ): 2.721.619.000 đồng. – Lô số 07, DT QSD đất: 82,8 m2. GKĐ:564.447.600 đồng. – Lô số 08, DT QSD đất: 82,8 m2. GKĐ: 564.447.600 đồng. – Lô số 09, DT QSD đất: 83,2 m2. GKĐ:567.174.400 đồng. – Lô số 10, DT QSD đất: 124,95 m2. GKĐ: 851.784.150 đồng. – Lô số 11, DT QSD đất: 109,54 m2. GKĐ:746.734.180 đồng. – Lô số 12, DT QSD đất: 110 m2. GKĐ: 749.870.000 đồng. – Lô số 13, DT QSD đất: 314,34 m2. GKĐ:2.142.855.780 đồng. – Lô số 14, DT QSD đất: 238,95m2. GKĐ: 1.628.922.150 đồng.

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, có nhu cầu mua tài sản thì xem tài sản tại nơi tọa lạc; tham khảo hồ sơ, đăng ký (đặt trước 10% giá khởi điểm từng lô) tại Trung tâm từ ngày 10/3/2017 đến 16 giờ ngày 14/4/2017.

Dự kiến tổ chức bán đấu giá tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 18/4/2017.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu (lầu 1); số 06 Nguyễn Tất Thành, Phường 1, TP bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 0781.3825386.