(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên ủy quyền như sau:

1.       Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội - Số 2 Quang Trung, P. Yết Kiêu, Q. Hà Đông, Hà Nội (Trung tâm).

2.       Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên - Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội.

3.       Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 7 giờ 30, ngày 12/5/2018 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Phú Xuyên.

4.       Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

Tên dự án

Số lượng thửa đất

Ký hiệu thửa đất ĐG

Diện tích

(m2/thửa)

Giá khởi điểm

(đ/m2)

Tiền đặt trước

(đ/thửa)

Khu Ải Man 4 lô, thôn Lưu Thượng xã Phú Túc.

19

Từ thửa số 01 đến 09, từ thửa số 20 đến 29

Từ 80,6 đến 99,8

3.500.000

45.000.000

5.       Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm hoặc gửi qua đường bưu chính  tới Trụ sở Trung tâm từ ngày 23/4/2018 đến ngày 10/5/2018.

6.       Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.