(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Đông A, Đông B, Giang Trung, Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá

1. Tổng số lô đất đấu giá: 24 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch thôn Đông A, Đông B, Giang Trung, Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước và bước giá

1. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước

Số
TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối

thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

A. Thôn Đông B

1

398

282,0

Vị trí 2, tỉnh lộ 10A

400.000

112.800.000

20.000.000

2

382

160,0

400.000

64.000.000

12.000.000

3

383

160,0

400.000

64.000.000

4

384

160,0

400.000

64.000.000

5

385

160,0

400.000

64.000.000

6

391

160,0

300.000

48.000.000

9.000.000

7

392

160,0

300.000

48.000.000

8

393

160,0

300.000

48.000.000

9

394

160,0

300.000

48.000.000

10

395

160,0

300.000

48.000.000

11

396

160,0

300.000

48.000.000

12

397

160,0

300.000

48.000.000

B. Thôn Đông A

13

607

200,0

Khu vực 3

250.000

50.000.000

9.000.000

14

608

200,0

250.000

50.000.000

15

609

200,0

250.000

50.000.000

C. Thôn Giang Trung

16

600

245,5

Khu vực 3

250.000

61.375.000

12.000.000

17

601

245,5

250.000

61.375.000

18

596

200,0

250.000

50.000.000

19

597

200,0

250.000

50.000.000

9.000.000

20

598

200,0

250.000

50.000.000

21

599

200,0

250.000

50.000.000

22

602

200,0

250.000

50.000.000

23

603

200,0

250.000

50.000.000

D. Thôn Vĩnh Lưu

24

249

180

Vị trí 1, tỉnh lộ 10A

700.000

126.000.000

20.000.000

Tổng cộng: 24 lô đất

1.403.550.000

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Đông A, Đông B, Giang Trung và Vĩnh Lưu, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 02/5/2018 tại vị trí các lô đất thuộc xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 02/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Lương.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này từ ngày 26/4/2018 đến 16 giờ 30 ngày 02/5/2018 và nộp vào tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 02/5/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Lương.

Từ 13 giờ 30 đến 16 gờ 30 ngày 02/5/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

   d. Tuỳ theo số lượng người đăng ký tham gia đấu giá mà cơ quan quản lý quỹ đất và tổ chức đấu giá tài sản xin ý kiến UBND huyện Phú Vang quyết định số lượng lô đất đưa ra đấu giá hoặc hoãn phiên đấu giá do số lượng người tham gia đấu giá không đảm bảo theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 04/5/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, điện thoại: 0234.3958780; UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang./.