(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Mong A, Mong C, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá

1. Tổng số lô đất bán đấu giá: 35 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch thôn Mong A, Mong C, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước và bước giá

1.     Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước

Số
TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền (đồng/m2)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

A. Thôn Mong A (Thửa đất số 193, tờ BĐ số 10)

1

642

160,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Mong A)

300.000

48.000.000

8.000.000

2

643

160,0

300.000

48.000.000

3

645

150,0

300.000

45.000.000

4

646

150,0

300.000

45.000.000

5

647

150,0

300.000

45.000.000

6

648

175,5

300.000

52.650.000

B. Thôn Mong A (Thửa đất số 545, tờ BĐ số 10)

7

649

200,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Mong A)

300.000

60.000.000

10.000.000

8

650

200,0

300.000

60.000.000

C. Thôn Mong A (Thửa đất số 123, tờ BĐ số 10)

9

638

190,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Mong A)

300.000

57.000.000

10.000.000

10

639

190,0

300.000

57.000.000

11

640

190,0

300.000

57.000.000

12

641

190,0

300.000

57.000.000

D. Thôn Mong A (Thửa đất số 409, 410, tờ BĐ số 10)

13

630

180,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Mong A)

300.000

54.000.000

8.000.000

14

631

180,0

300.000

54.000.000

E. Thôn Diêm Tụ (Thửa đất số 2, 3, 12, 17, tờ BĐ số 5)

15

484

200,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Diêm Tụ)

350.000

70.000.000

14.000.000

16

485

200,0

350.000

70.000.000

17

486

200,0

350.000

70.000.000

18

487

200,0

350.000

70.000.000

19

488

200,0

350.000

70.000.000

20

494

200,0

350.000

70.000.000

21

495

200,0

350.000

70.000.000

22

458

200,0

Vị trí 1, khu vực 1 (Tuyến đường bêtông thôn Diêm Tụ)

350.000

70.000.000

14.000.000

23

459

200,0

350.000

70.000.000

24

460

200,0

350.000

70.000.000

25

461

215,5

350.000

75.425.000

14.000.000

26

462

215,5

350.000

75.425.000

27

463

200,0

350.000

70.000.000

14.000.000

28

464

200,0

350.000

70.000.000

29

465

215,5

350.000

75.425.000

14.000.000

30

466

215,5

350.000

75.425.000

31

467

200,0

350.000

70.000.000

14.000.000

F. Mong C, tờ bản đồ số 7

32

Lô 1

290

Vị trí 1,

Khu vực 2

300.000

87.000.000

15.000.000

33

Lô 103

207

300.000

62.100.000

10.000.000

34

Lô 104

207

300.000

62.100.000

35

Lô 105

207

300.000

62.100.000

Tổng cộng: 35 lô đất

2.224.650.000

(Mức giá  trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Mong A, Mong C, Diêm tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến ngày 24/4/2018 tại vị trí các lô đất ở thôn Mong A, Mong C, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 24/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Thái.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:        

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này từ ngày 20/4/2018 đến 16 giờ 30 ngày 24/4/2018 và nộp vào tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 30 ngày 24/4/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Vinh Thái.

Từ 13 giờ 30 đến 16 gờ 30 ngày 24/4/2018 nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Vinh Thái, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Tuỳ theo số lượng người đăng ký tham gia đấu giá mà cơ quan quản lý quỹ đất và tổ chức đấu giá tài sản xin ý kiến UBND huyện Phú Vang quyết định số lượng lô đất đưa ra đấu giá hoặc hoãn phiên đấu giá do số lượng người tham gia đấu giá không đảm bảo theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/4/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.350156, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, điện thoại: 0234.3958780; UBND xã Vinh Thái, huyện Phú Vang./.