(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ tài sản và đấu giá Đồng Tâm thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nhơn Trạch ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai ảnh 3