(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum ảnh 3