(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá & TVXD Thanh Hóa thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Nga Sơn ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nga Sơn, Thanh Hóa ảnh 3