(BĐT) - Công ty hợp danh BĐG tài sản Tây Bắc thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn ủy quyền như sau:

1.Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất 01 thửa đất tại tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót; 19 thửa đất tại khu quy hoạch dân cư bản Mu Kít, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị, đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Tổng số thửa đất đấu giá: 20 thửa đất.

- Tổng diện tích: 4.536,9 m2; tổng giá khởi điểm: 9.028.700.000 đồng, bao gồm:

+ 01 thửa đất tại tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót: Diện tích 66 m2, giá khởi điểm 180.000.000 đồng.

+ 19 thửa đất tại bản Mu Kít, xã Cò Nòi: Diện tích 4.470,9 m2, giá khởi điểm 8.848.700.000 đồng. Cụ thể như sau: 

Sốhiệu thửa đất

Diện tích

(m2)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

Giá xây dựng cơ sở hạ tầng
(đồng/m2)

Giá khởi điểm
(đồng/thửa)

Tiền Hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền

đặt trước(đồng/thửa)

I

Tiểu khu4

1

66

2.727.000

180.000.000

100.000

30.000.000

Tổng

180.000.000

II

Bản Mu Kít, xã Cò Nòi

4

271,1

2.800.000

293.317

838.598.239

500.000

100.000.000

5

281,7

2.800.000

293.317

871.387.399

500.000

100.000.000

9

285,6

2.800.000

293.317

883.451.335

500.000

100.000.000

10

276,1

2.800.000

293.317

854.064.824

500.000

100.000.000

11

264,8

2.500.000

293.317

739.670.342

500.000

100.000.000

15

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

16

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

17

222,4

1.200.000

293.317

332.113.701

200.000

50.000.000

18

212,3

1.200.000

293.317

317.031.199

200.000

50.000.000

19

204,3

1.200.000

293.317

305.084.663

200.000

50.000.000

20

208,6

1.200.000

293.317

311.505.926

200.000

50.000.000

21

222,7

1.200.000

293.317

332.561.696

200.000

50.000.000

22

223,3

1.300.000

293.317

355.787.686

200.000

50.000.000

23

223

1.300.000

293.317

355.309.691

200.000

50.000.000

24

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

25

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

26

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

27

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

28

225

1.200.000

293.317

335.996.325

200.000

50.000.000

Tổng:

8.848.700.000

Cộng: I + II

9.028.700.000

* Lưu ý:

- Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí để người mua được tài sản đấu giá đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Giá khởi điểm của từng thửa đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc mua được tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Tiền mua hồ sơ không được hoàn trả lại.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 23/02/2018 đến 17h30ph ngày 16/03/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian từ ngày 12/03/2018 đến ngày 13/03/2018 (trong giờ hành chính). Khách hàng liên hệ Phòng TN&MT huyện Mai Sơn để xem vị trí thửa đất.

4. Hình thức và thời gian nộp tiền đặt trước

Từ 07h30ph ngày 19/03/2018 đến 16h30ph ngày 20/03/2018. Chuyển khoản cho: Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc, Tài khoản số 7900.201.008330 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La.

* Lưu ý: Người tham gia đấu giá có quyền tự nguyện nộp tiền đặt trước sớm hơn thời gian quy định.

5. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản

5.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở; có khả năng tài chính, sử dụng đất đúng quy hoạch xây dựng, chấp hành tốt pháp luật về đất đai, thực hiện các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và Quy chế này.

5.2 Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân;

+ Phải chấp nhận giá khởi điểm;

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc phát hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá (có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá; hình thức, phương thức đấu giá

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

+ Thời gian: 08h00ph ngày 21/03/2018 (thứ 4)

+ Địa điểm: Hội trường Chi cục thuế huyện Mai Sơn (Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên theo từng thửa đất.

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đến xem tài sản, đăng ký và tham gia đấu giá đề nghị liên hệ với:

(1) Công ty bán đấu giá tài sản Tây Bắc (Địa chỉ: Số 470, đường Trần Đăng Ninh, tổ 3, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: (0212)3. 855.855 – 0917. 368. 080).

(2) Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn (Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;Điện Thoại: (0212)3.843.214 – (0212)3843.090./.