(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lộc Bình, Lạng Sơn ảnh 3