(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về  việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại Thị trấn Quế, huyện Kim Bảng.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. Quyền sử dụng đất, tổng số 221 lô, cụ thể như sau:

1. Khu vực 2, vị trí 1: Đường N2, từ VT2 QL 21B đến đường D2 gồm 42 lô

-  Lô A1; B1; C1; gồm 03 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 4.500.000 đồng/m2 đến 6.000.000 đồng/m2

-  Lô A16; B20; C6; gồm 03 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 4.000.000 đồng/m2 đến 5.500.000 đồng/m2

-  Từ lô A2 đến A15; từ B2 đến B19; từ C2 đến C5; gồm 36 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 3.500.000 đến 5.000.000 đồng/m2

2. Khu vực 2,  vị trí 2: Đường D2, D3, D7, D8 gồm 10 lô

Lô C9; D4; D16; D21; F21; F40; G12; G16; H12; K1 - Giá khởi điểm dự kiến: 3.500.000  đồng/m2  đến 5.000.000 đồng/m2                     

3. Khu vực 2,  vị trí 2: Đường nội bộ khu TĐC kè Quế I và II  gồm 169 lô

- Lô E12; G4; H4: F1: E20; gồm 05 lô – Giá khởi điểm dự kiến: 3.100.000 đồng/m2 đến 4.600.000 đồng/m2 .

- Lô C7; C8; Từ lô D5 đến D15; từ D17 đến D20; từ  F22 đến F39; từ G13 đến G15; H13; H14; từ K2 đến K6; B21; B40; A17; A32; E13; E1; G1; D1; F20; C10; gồm 55 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 3.000.000 đồng/m2 đến 4.500.000 đồng/m2.

- Từ lô H1 đến H3; G2; G3; từ E2 đến E11; D2; D3; từ F2 đến F6; từ F9 đến F19; gồm 33 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 2.850.000 đồng/m2 đến 4.350.000 đồng/m2

- Từ lô A18 đến A21; từ A23 đến A31;  từ B22 đến B32:  từ B35 đến B39;  từ E14 đến E 23; từ G5 đến G7; từ G9 đến G11; từ H5 đến H11; từ G17 đến G23;  C11; C12; từ D22 đến D25; từ D27 đến D30; gồm 69 lô: - Giá khởi điểm dự kiến: 2.800.000 đồng/m2 đến 4.300.000 đồng/m2

- Lô A22; B33; B34; F7; F8; G8; D26; gồm 07 lô - Giá khởi điểm dự kiến: 2.550.000 đồng/m2đến 4.050.000 đồng/m2.

II. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kim Bảng hoặc Trung tâm DV bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp để tham khảo hồ sơ và thực hiện việc đăng ký đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký đấu giá nhiều lô trong toàn bộ các vị trí. Số lượng lô đất và giá khởi điểm chính thức được áp dụng tại từng phiên đấu giá do cấp có thẩm quyền quyết định được công bố tại thời điểm tổ chức phiên bán đấu giá.

- Thời gian nộp đơn đăng ký chậm nhất: 11h00’ ngày 11/4/2017,

- Thời gian thu tiền đặt trước: ngày 11/4/2017 (7h30’ đến hết 16h00’),

- Xem tài sản: Khi khách hàng đến đăng ký có nhu cầu xem tài sản (Liên hệ với Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Kim Bảng)

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước đấu giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)

Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến 07h30’ ngày 13/4/2017 (Thứ năm).

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn  Quế, huyện Kim Bảng.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Điện thoại: 03513.845.968.