(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1) Bán đấu giá Quyền sử dụng đất ở 49 lô đất tại khu Trung tâm xã Thành Công (chợ Thành Công), huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Đất trong khuôn viên mặt bằng chợ Thành Công đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, toạ lạc tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Loại đất: đất ở nông thôn.

  - Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

  - Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

- Quy định xây dựng: Tổ chức hoặc cá nhân trúng giá, trong quá trình xây dựng nhà ở phải thực hiện theo đúng qui hoạch và các qui định của pháp luật có liên quan. 

STT

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm
(đ/lô)

Phí đấu giá
(đ/lô)

Bước giá
(đ/lần)

Tiền đặt
trước (đ/lô)

Khu A-21 lô

1

1

76,68

140.094.000

100.000

2.000.000

14.000.000

2

2

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

3

3

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

4

4

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

5

5

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

6

6

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

7

7

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

8

8

71,99

124.219.000

100.000

2.000.000

12.400.000

9

9

76,86

148.225.000

100.000

2.000.000

14.800.000

10

10

82,94

148.164.000

100.000

2.000.000

14.800.000

11

11

82,94

156.582.000

100.000

2.000.000

15.700.000

12

12

82,94

156.582.000

100.000

2.000.000

15.700.000

13

13

82,94

156.582.000

100.000

2.000.000

15.700.000

STT

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm (đ/lô)

Phí đấu giá
(đ/lô)

Bước giá
(đ/lần)

Tiền đặt
trước (đ/lô)

14

14

82,94

156.582.000

100.000

2.000.000

15.700.000

15

15

95,61

188.266.000

100.000

2.000.000

18.800.000

16

16

95,61

178.561.000

100.000

2.000.000

17.800.000

17

17

82,94

143.113.000

100.000

2.000.000

14.300.000

18

18

82,94

143.113.000

100.000

2.000.000

14.300.000

19

19

82,94

143.113.000

100.000

2.000.000

14.300.000

20

20

82,94

143.113.000

100.000

2.000.000

14.300.000

21

21

82,94

134.695.000

100.000

2.000.000

13.500.000

Khu B-28 lô

22

1

87,94

151.740.000

100.000

2.000.000

15.200.000

23

2

87,75

151.413.000

100.000

2.000.000

15.100.000

24

3

87,77

151.447.000

100.000

2.000.000

15.100.000

25

4

87,79

151.482.000

100.000

2.000.000

15.100.000

26

5

87,81

151.516.000

100.000

2.000.000

15.100.000

27

6

87,79

151.482.000

100.000

2.000.000

15.100.000

28

7

87,69

151.309.000

100.000

2.000.000

15.100.000

29

8

87,58

151.119.000

100.000

2.000.000

15.100.000

30

9

87,51

150.999.000

100.000

2.000.000

15.100.000

31

10

87,44

168.628.000

100.000

2.000.000

16.800.000

32

11

87,37

168.493.000

100.000

2.000.000

16.800.000

33

12

87,31

168.377.000

100.000

2.000.000

16.800.000

34

13

87,18

168.127.000

100.000

2.000.000

16.800.000

35

14

87,05

167.876.000

100.000

2.000.000

16.800.000

36

15

86,93

167.645.000

100.000

2.000.000

16.800.000

37

16

86,81

167.413.000

100.000

2.000.000

16.800.000

38

17

86,66

167.124.000

100.000

2.000.000

16.800.000

39

18

86,47

166.757.000

100.000

2.000.000

16.800.000

40

19

86,29

166.410.000

100.000

2.000.000

16.800.000

41

20

89,82

173.218.000

100.000

2.000.000

17.300.000

42

21

96,31

185.734.000

100.000

2.000.000

18.600.000

43

22

102,67

197.999.000

100.000

2.000.000

19.800.000

44

23

107,97

208.220.000

200.000

2.000.000

20.800.000

45

24

113,01

206.469.000

200.000

2.000.000

20.700.000

46

25

94,09

210.103.000

200.000

2.000.000

21.000.000

47

26

96,40

195.692.000

100.000

2.000.000

19.600.000

48

27

96,53

195.956.000

100.000

2.000.000

19.600.000

49

28

96,95

196.809.000

100.000

2.000.000

19.700.000

2) Bán đấu giá 03 khu đất (thửa 41, 302, 381) công trên địa bàn xã Thạnh Nhựt và xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây, Tiền Giang:

- Quy định xây dựng: Tổ chức hoặc cá nhân trúng giá, trong quá trình xây dựng nhà ở phải thực hiện theo đúng qui hoạch và các qui định của pháp luật có liên quan.

- Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng của thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất: Sử dụng lâu dài.

a) Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 27, ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây:

Thông tin về khu đất: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 27, ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây có tổng diện tích là 140,20 m2, hiện trạng là đất ở nông thôn.

- Giá khởi điểm: 45.565.000 đồng.

- Phí đấu giá: 100.000 đồng/thửa.

- Bước giá: 1.000.000 (đ/lần).

- Tiền đặt trước: 5.000.000 (đ/thửa).

- Vòng 1 giá trả làm tròn: 46.600.000 (đ/nền).

b) Thửa đất số 302, tờ bản đồ số 14, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây:

Thông tin về khu đất: Thửa đất số 302, tờ bản đồ số 14, ấp Tân Thạnh, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây có tổng diện tích nằm ngoài hành lang lộ giới là 782,90m2, hiện trạng là đất ở nông thôn tiếp giáp với mặt tiền đường Lộ Đường Trâu.

- Giá khởi điểm: 429.812.000 đồng.

- Phí đấu giá: 200.000 đồng/thửa.

- Bước giá: 7.000.000 (đ/lần).

- Tiền đặt trước: 45.000.000 (đ/thửa).

- Vòng 1 giá trả làm tròn: 436.900.000 (đ/nền).

c) Thửa đất số 381, tờ bản đồ số 14, ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây:

Thông tin về khu đất: Thửa đất số 381, tờ bản đồ số 14, ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, huyện GòCông Tây có tổng diện tích là 230,30 m2, hiện trạng là đất ở nông thôn.

- Giá khởi điểm: 184.010.000 đồng.

- Phí đấu giá: 100.000 đồng/thửa.

- Tiền đặt trước: 18.400.000 (đ/thửa).

- Bước giá: 2.000.000 (đ/lần).

- Vòng 1 giá trả làm tròn: 186.100.000 (đ/nền).

3) Bán đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại đường Nguyễn Văn Côn (Bến xe cũ), khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

- Thông tin về khu đất: Khu đất tại đường Nguyễn Văn Côn (Bến xe cũ), khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây có tổng diện tích là 1.249m2, hiện trạng là đất ở đô thị phía nam tiếp giáp với đường Nguyễn Thị Bảy; phía đông tiếp giáp với khu 09 căn (đã thanh lý) tiếp giáp với mặt tiền đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình.

- Quy định xây dựng nhà ở: được phép xây dựng theo quy hoạch chung, chiều cao tối đa xây dựng nhà ở và các công trình phụ: không quá 03 tầng.

Nền

Diện tích
(m2)

Giá khởi điểm

(đ/lô)

Phí đấu giá

(đ/nền)

Bước giá

(đ/lần)

Tiền đặt

trước (đ/nền)

13

152,6

390.656.000

200.000

4.000.000

39.100.000

4) Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất gắn liền 04 ki-ốt tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang:

Đất trong khuôn viên mặt bằng chợ Thành Công đã đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng, toạ lạc tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Hình thức cho thuê: Thu tiền 01 lần.

- Thời gian cho thuê: 30 năm

STT

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm(đ/Kiot)

Phí đấu giá (đ/Kiot)

Bước giá
(đ/lần)

Tiền đặt
trước (đ/Kiot)

Đất

Kiot

1

1

29,64

29,64

180.203.879

1.000.000

2.000.000

18.000.000

2

2

29,64

29,64

180.203.879

1.000.000

2.000.000

18.000.000

3

3

29,64

29,64

180.203.879

1.000.000

2.000.000

18.000.000

4

4

29,64

29,64

180.203.879

1.000.000

2.000.000

18.000.000

5) Đấu giá cho thuê 02 lô đất chợ Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang:

- Vị trí của khu đất: Đất trong khuôn viên mặt bằng chợ Bình Phú thuộc thửa đất số 248, tờ bản đồ số 13, ấp Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Tổng diện tích đất ngoài hành lang lộ giới: 910,80 m2

- Quy định xây dựng: Tổ chức hoặc cá nhân trúng giá, trong quá trình xây dựng nhà ở phải thực hiện theo đúng qui hoạch và các qui định của pháp luật có liên quan.

- Loại đất: đất thương mại dịch vụ.

- Hình thức cho thuê đất: thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn cho thuê: 20 năm.

- Số tiền trúng giá thuê quyền sử dụng đất được thu một lần trước ngày 31/3 hàng năm, không được thực hiện chính sách miễn giảm.

- Mức giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định được thực hiện điều chỉnh mức giá thuê đất hàng năm; mức điều chỉnh không vượt quá 30% mức giá thuê đất trúng đấu giá của kỳ ổn định liền kề trước đó.

STT

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/lô/năm)

Phí đấu giá (đ/lô)

Bước giá
(đ/lần)

Tiền đặt
trước (đ/lô)

1

6

39,6

402.000

1.000.000

40.000

800.000

2

3

39,6

402.000

1.000.000

40.000

800.000

* Thời hạn, địa điểm trưng bày tài sản đấu giá: từ ngày thông báo đến ngày 02/5/2017 tại các địa điểm có tài sản nêu trên.

* Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (số 17 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho) và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) từ ngày thông báo đến 9h00 ngày 26/4/2017.

* Thời hạn, địa điểm đăng ký mua hoặc thuê tài sản đấu giá:

1/ Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây (đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang), một buổi sáng ngày 26/4/2017 (từ 8h00 cho đến 11h00), Trung tâm sẽ cử nhân viên đến để thu khoản tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá.

2/ Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá (số 17 đường Hùng Vương, phường 7, TP. Mỹ Tho), đến 11h00 ngày 27/4/2017.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Bản sao y chứng minh nhân dân, bản sao hộ khẩu (hoặc giấy xác nhận nơi cư trú), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản photo coppy kèm bản chính để đối chiếu.

* Thời gian đấu giá tài sản, dự kiến: 02 ngày, bắt đầu lúc 8h00 ngày 04/5/2017 đến ngày 05/5/2017, như sau:

+ Vào lúc 8h00 ngày 04/5/2017 đấu giá:

a) Quyền sử dụng đất ở 49 lô đất tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

b) Bán đấu giá 03 khu đất (thửa 41, 302, 381) công trên địa bàn xã Thạnh Nhựt và xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây, Tiền Giang;

c) Quyền sử dụng đất ở nền số 13 tại đường Nguyễn Văn Côn (Bến xe cũ), khu phố 3, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

+ Vào lúc 8h00 ngày 05/5/2017 đấu giá:

a) Đấu giá cho thuê Quyền sử dụng đất gắn liền 04 ki-ốt tại ấp Bình Hưng, xã Thành Công, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

b) Đấu giá cho thuê 02 lô đất (lô số 03,06) chợ Bình Phú, xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Lưu ý: Thời gian đấu giá 02 ngày (từ 04/5/2017 đến 05/5/2017)chỉ là thời gian dự kiến, do đó Trung tâm kính đề nghị Quý khách hàng có mặt đầy đủ tại địa điểm đấu giá vào lúc 8h00 ngày 04/5/2017 để nghe người điều hành cuộc đấu giá triển khai lại Quy chế cuộc đấu giá cũng như các thông tin về thời gian đấu giá cho mỗi lô (nền, thửa) đất.

* Địa điểm đấu giá tài sản: Tại Văn phòng UBND huyện Gò Công Tây, Tiền Giang-Đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thuộc Sở Tư pháp Tiền Giang, số 17, Hùng Vương, Phường 7, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, điện thoại 073 3878 775 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gò Công Tây, đường Nguyễn Văn Côn, khu phố 4, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang, điện 073 3535 398 để biết thêm chi tiết.