(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng  ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

CƠ QUAN CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng (Số 711 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

1. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Quyền thuê đất, thuê tài sản trên đất tại thửa đất số 715 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (hiện là trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đức Trọng), cụ thể như sau:

- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (kinh doanh dịch vụ lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng).

- Quy hoạch: Đất thương mại, dịch vụ.

- Thời hạn sử dụng đất: thuê đất 50 năm, hình thức thuê đất trả tiền một lần.

- Thời gian thuê tài sản ổn định: 05 năm, hình thức trả tiền thuê nhà một lần.

- Diện tích đất và tài sản trên đất:

+ Đất: 412,00m2

+ Trụ sở làm việc: 280,80m2 (Nhà cấp 3, xây dựng năm 1999).

+ Nhà gara: 40,00m2 (Nhà cấp 4C, xây dựng năm 1999)

Điều 2. Giá khởi điểm, bước giá của tài sản đấu giá

* Giá khởi điểm: 8.528.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ năm trăm hai mươi tám triệu đồng).

2. XEM TÀI SẢN VÀ THAM KHẢO HỒ SƠ:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 12/9/2017 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 12/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

3. ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 12/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 12/9/2017 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản (tương đương 1.705.600.000 đồng).

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Kể từ ngày 12/9/2017 đến ngày 14/9/2017, khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản: 122 000 033 440 tại Ngân hàng Công thương VN – CN Lâm Đồng (Vietinbank) của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

4. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 15/9/2017 tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Trọng.

5. HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.