(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài  sản do UBND xã Phổ Thuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND xã Phổ Thuận; địa chỉ: Thôn Vùng 4, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 45 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư Thanh Trung, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá:

T

T
KH lô đất
Diện tích
(m 2)
Giá khởi điểm
(đồng/lô)
Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)
Tiền đặt trước 20%
(đồng)
Bước giá (đồng

)

01

A1

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

02

A2

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

03

A3

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

04

B1

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

05

B2

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

06

B3

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

07

B4

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

08

B5

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

09

B6

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

10

B7

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

11

B8

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

12

B9

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

13

B10

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

14

C1

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

15

C2

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

16

C3

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

17

C4

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

18

C5

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

19

C6

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

20

D1

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

21

D2

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

22

D3

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

23

D4

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

24

D5

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

25

D6

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

26

D7

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

27

D8

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

28

D9

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

29

D10

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

30

D11

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

31

D12

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

32

D13

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

33

D14

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

34

D15

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

35

D16

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

36

D17

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

37

D18

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

38

D19

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

39

E1

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

40

E2

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

41

E3

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

42

E4

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

43

E5

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

44

E6

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

45

E7

150,00

378.840.000

200.000

75.000.000

5.000.000

Tổng cộng

6.750,00

17.047.800.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ 0,5% giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính) tại 45 lô đất ở thuộc dự án Khu dân cư Thanh Trung, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm và UBND xã Phổ Thuận.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính).

+ Tại UBND xã Phổ Thuận: Từ ngày 20/4/2018 đến 16 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018 (trong giờ hành chính).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá, nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá, bản sao giấy CMND, Hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn (đối với vợ chồng).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26/4/2018 tại Hội trường UBND xã Phổ Thuận.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại UBND xã Phổ Thuận hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.