(BĐT) - Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

I. Tên tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín

Địa chỉ: 451 Hùng Vương, phường 9, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: (0257)3848979; 0914005656

II. Người có tài sản đấu giá: Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Đồng Xuân

Địa chỉ: 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

III. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, bước giá, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước đối với tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền tại Dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thuộc trung tâm xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên có đặc điểm như sau: 

STT

Ký hiệu lô đất

Diện tích từng lô đất (m2)

Loại đất

Giá khởi điểm từng lô đất (đồng)

Tiền đặt trước từng lô đất (đồng)

Tiền hồ sơ từng lô đất (đồng)

Bước giá

từng lô đất (đồng)

KHU2 – 7 LÔ

1

06 lô (Từ lô 01 đến lô 06)

130

ONT

171.600.000

17.200.000

200.000

3.000.000

2

Lô07

130

ONT

183.040.000

18.300.000

200.000

3.000.000

KHU 3 – 79 LÔ

1

Lô01

135

ONT

261.225.000

26.200.000

200.000

3.000.000

2

10 lô (Từ lô 02 đến lô 11)

132

ONT

232.320.000

23.300.000

200.000

3.000.000

3

Lô 12, Lố13

135

ONT

261.225.000

26.200.000

200.000

3.000.000

4

07lô (Từ lô 14 đến lô 20)

132

ONT

232.320.000

23.300.000

200.000

3.000.000

5

Lô 28

124

ONT

239.940.000

24.000.000

200.000

3.000.000

6

Lô 29

146

ONT

205.568.000

20.600.000

200.000

3.000.000

7

15 lô (Từ lô 30 đến lô 44)

132

ONT

174.240.000

17.500.000

200.000

3.000.000

8

Lô 45, lô 46

135

ONT

190.080.000

19.100.000

200.000

3.000.000

9

10 lô (Từ lô 47 đến lô 56)

132

ONT

174.240.000

17.500.000

200.000

3.000.000

10

Lô 57, lô 58

135

ONT

190.080.000

19.100.000

200.000

3.000.000

11

10 lô (Từ lô 59 đến lô 68)

132

ONT

174.240.000

17.500.000

200.000

3.000.000

12

Lô 69, lô 70

135

ONT

190.080.000

19.100.000

200.000

3.000.000

13

15 lô (Từ lô 71 đến lô 85)

132

ONT

174.240.000

17.500.000

200.000

3.000.000

14

Lô 86

146

ONT

205.568.000

20.600.000

200.000

3.000.000

1.1. Thông tin chung về khu đất

a) Vị trí khu đất: Khu đất đấu giá thuộc khu trung tâm xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 09/8/2017.

b) Số lô đưa ra đấu giá:

Diện tích khu đất đấu giá, giao đất có thu tiền: 17.045,6 m2 đất ở liền kề 93 lô, chia 2 khu:

Trong đó;

+ Khu 2, diện tích: 914,00 m2 gồm 07 lô;

 + Khu 3, diện tích: 11.561,00 m2 gồm 79 lô;

c) Hiện trạng khu đất: khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

1.2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất, quy định về việc xây dựng công trình trên đất:

a) Mục đích sử dụng đất: đất ở nông thôn (ONT).

b) Hình thức giao đất: theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

c) Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

IV. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản: 08h30’ ngày 08 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường UBND xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

V. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

VI. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ: trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 05 tháng 12 năm 2017 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân, địa chỉ: 68 Trần Phú, TT La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.  

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính đều được tham gia đấu giá, cụ thể:

- Hộ gia đình, cá nhân phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở quy định tại Luật đất đai năm 2013;

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Tín phát hành.   

- Trong một lô đất: Một hộ gia đình chỉ được một trường hợp (cá nhân hoặc hộ gia đình) đăng ký tham gia đấu giá.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đến 16h30’ ngày 05 tháng 12 năm 2017 tại Phòng tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Xuân và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trước 16h30’ ngày 05 tháng 12 năm 2017.