(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp – Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm

Quyền sử dụng đất: 76 lô đất thuộc huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gồm:

- 01 lô đất đường Nguyễn Trãi, TT Thanh Bình

Diện tích: 135,7m2 (Một trăm ba mươi lăm phẩy bảy mét vuông)

Giá khởi điểm: 232.861.200 đồng (Hai trăm ba mươi hai triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn hai trăm đồng)

- 03 lô đất đường ĐT 759B ấp 6, xã Hưng Phước

Tổng diện tích: 942m2 (Chín trăm bốn mươi hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 326.403.000 đồng (Ba trăm hai mươi sáu triệu bốn trăm lẻ ba ngàn đồng)

- 18 lô đất khu A, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 3.014,8m2 (Ba ngàn không trăm mười bốn phẩy tám mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 10.371.725.000 đồng (Mười tỷ ba trăm bảy mươi mốt triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

- 30 lô đất khu B, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 5.139,6m2 (Năm ngàn một trăm ba mươi chín phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 14.112.037.500 đồng (Mười bốn tỷ một trăm mười hai triệu không trăm ba mươi bảy ngàn năm trăm đồng)

- 24 lô đất khu C, đường ĐT 759B, thôn 3 xã Thiện Hưng

Tổng diện tích: 4.387,2m2 (Bốn ngàn ba trăm tám mươi bảy phẩy hai mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 12.399.000.000 đồng (Mười hai tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu đồng)

Nguồn gốc tài sản: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Mục đích sử dụng: đất ở lâu dài

Các lô đất được bán lẻ theo từng lô 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 24/4/2018 tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

3. Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 24/4/2018, đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 04/4/2018 đến ngày 24/4/2018 tại khu đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 27/4/2018 tại Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bù Đốp.

6. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trả giá trực tiếp, liên tục nhiều vòng tại cuộc đấu giá

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá phát hành;

 CMND và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính);

Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định. Tiền đặt trước như sau:

- Đối với Khu đất TT Thanh Bình và xã Hưng Phước: 10% giá khởi điểm của tài sản;

- Đối với Khu đất xã Thiện Hưng: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

TT

Giátrị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Trên500 triệu đồng

500.000

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - ĐT: 02713.860.216