(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai.

3. Tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: Quyền sử dụng 44 ô đất ở, tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ (đồng/ hồ sơ)

I

Đất biệt thự: Gồm 14 ô, tổng diện tích 3.830,8m2.

1

Ô số 02

284,7

3.500.000

150.000.000

500.000

2

Ô số 03

279,9

3.500.000

150.000.000

500.000

3

Ô số 04

276,3

3.500.000

150.000.000

500.000

4

Ô số 05

274,0

3.500.000

150.000.000

500.000

5

Ô số 06

273,0

3.500.000

150.000.000

500.000

6

Ô số 07

272,2

3.500.000

150.000.000

500.000

7

Ô số 08

271,2

3.500.000

150.000.000

500.000

8

Ô số 09

270,3

3.500.000

150.000.000

500.000

9

Ô số 10

269,3

3.500.000

150.000.000

500.000

10

Ô số 11

268,3

3.500.000

150.000.000

500.000

11

Ô số 12

267,5

3.500.000

150.000.000

500.000

12

Ô số 13

266,5

3.500.000

150.000.000

500.000

13

Ô số 14

265,5

3.500.000

150.000.000

500.000

II

Đất nhà ở liền kề: Gồm 30 ô, tổng diện tích 2.662,8m2.

A

Khu LK6: 04 ô, tổng diện tích: 387.8m2

1

Ô số 12

97,4

3.000.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 13

97,1

3.000.000

50.000.000

200.000

3

Ô số 14

96,8

3.000.000

50.000.000

200.000

4

Ô số 15

96,5

3.000.000

50.000.000

200.000

B

Khu LK7: 13 ô, tổng diện tích: 1.137,5m2,

1

Ô số 01, ô số 04, ô số 07, ô số 09

và ô số 11

87,4

3.000.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 05, ô số 06, ô số 08, ô số 10 và từ ô số 12 đến ô số 14

87,5

3.000.000

50.000.000

200.000

3

Ô số 03

87,6

3.000.000

50.000.000

200.000

C

Khu LK8: 13 ô, tổng diện tích: 1,137,5m2

1

Ô số 02, ô số 09, ô số 13 và số 14

87,5

3.000.000

50.000.000

200.000

2

Ô số 03, ô số 10 và ô số 12

87,4

3.000.000

50.000.000

200.000

3

Ô số 05, ô số 07 và ô số 11

87,6

3.000.000

50.000.000

200.000

4

Ô số 06 và ô số 08

87,3

3.000.000

50.000.000

200.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 28, 29, 30/05/2018 (Trong giờ hành chính), tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 11/06/2018, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

Nộp hồ sơ đấu giá: Gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai trước 16h30 ngày 11/06/2018. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

*Lưu ý: 01 (một) ô đất đăng ký đấu giá được cho vào một phong bì to ghi đầy đủ các thông tin số thửa đất, địa điểm thửa đất đăng ký, tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng tham gia đấu giá và gửi qua đuờng bưu điện tới địa chỉ Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai.

6. Nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của ô đất đăng ký

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 03 ngày làm việc (Ngày 11, 12, 13/06/2018), nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai số 0951001119999, tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày kết thúc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 14/06/2018, tại Hội trường UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá gián tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín, một vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bảo Thắng, số 151, đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo thắng

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group - Chi nhánh Lào Cai, số nhà C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP Lào Cai. ĐT: 0978 715 968.