(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La: Số 7B đường Cách mạng tháng 8, tổ 6, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0212.3752.097, 0212.6258.599.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản bán đấu giá tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên: Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0212.3860137, DĐ: 0912.377475.

3. Thời gian, địa điểm bán đấu giá tài sản:

Vào hồi 8h00’ ngày 28/4/2017 tại Hội trường Chi cục thuế huyện Bắc Yên.

4. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, phí hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

- Quyền sử dụng 15 thửa đất tại tiểu khu 1, tiểu khu 4, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên. Tổng diện tích: 1.523.63 m2(có sơ đồ khu đất kèm theo).

- Tổng giá khởi điểm: 8.586.714.000,đ (Tám tỷ, năm trăm tám sáu triệu, bảy trăm mười bốn nghìn đồng chẵn).

- Lưu ý: Hồ sơ đã mua không trả lại, tiền đặt trước không tính lãi.

- Tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên từ ngày 24/4/2017 đến 27/4/2017.

5. Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản bán đấu giá: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 28/3/2017 đến 27/4/2017(Liên hệ phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên để xem tài sản).

6. Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá, đăng ký mua tài sản và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 28/3/2017 đến 27/4/2017 tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên; Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.