(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Đấu giá quyến sử dụng đất tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn ảnh 1
Đấu giá quyến sử dụng đất tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn ảnh 2
Đấu giá quyến sử dụng đất tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn ảnh 3
Đấu giá quyến sử dụng đất tại huyện Ba Bể, Bắc Kạn ảnh 4