(BĐT) - Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đơn vị có tài sản đấu giá: Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ Hà Tây

Địa chỉ: Số 6, khu Yên Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

Đơn vị đấu giá: Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Địa chỉ: số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản thứ 1 (HĐ 115): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AH677984, DT 134 m2 đất, trong đó 21,6m2 đất ở, và112,4 m2 đất hành lang. Thửa đất: 481B, tờ bản đồ số 7. do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 19/7/2007 cho hộ ông Nguyễn Danh Sơn và bà Nguyễn Thị Nhung. Tài sản gắn liền với đất là nhà 3 tầng BTCT mái bằng. Tài sản trên thế chấp tạiAgribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Tuấn vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

1.1.1Giá khởi điểm: 790.000.000 đồng

1.1.2 Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.1.3 Bước giá: 10.000.000 đồng

1.2.Tài sản thứ 2 (HĐ 15-2): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AN 100860, diện tích 115.17 m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thửa đất số: 13B do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/5/2008 cho hộ gia đình ông Nguyễn Danh Tiến và bà Bùi Thị Tường Vi. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản trên thế chấp tại Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho Công ty TNHH xây dựng Tiến Hùng vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Khu Cổng Làng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

1.2.1. Giá khởi điểm: 1.720.000.000 đồng

1.2.2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đồng

1.2.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.3. Tài sản thứ 3 (HĐ 16-2): Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AN 100859, diện tích 75 m2 đất ở, thuộc thửa đất số 12B, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 26/05/2008 cho hộ gia ông Nguyễn Danh Tiến và bà Bùi Thị Tường Vi. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản trên thế chấp tại Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho Công ty TNHH xây dựng Tiến Hùng vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Khu Cổng Làng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

1.3.1. Giá khởi điểm: 1.230.000.000 đồng

1.3.2. Khoản tiền đặt trước: 70.000.000 đồng

1.3.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.4. Tài sản thứ 4 (HĐ 30-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: AP 480127, diện tích 150 m2 đất ở, thửa đất số: 03, tờ bản đồ số: 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 04/11/2009, cho ông Nguyễn Văn Ba và bà Nguyễn Thị Bé. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 diện tích khoảng 83,55 m2, khu phụ DT khoảng 4,54 m2, khu nhà tạm dùng để làm xưởng gỗ có DT 61,91 m2. Tài sản thế chấp phòng GD Đông Phương Yên - CN Agribank huyện Chương Mỹ, Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Gò Dứa, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ- HN

1.4.1. Giá khởi điểm: 811.000.000 đồng

1.4.2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

1.4.3. Bước giá: 8.000.000 đồng

1.5. Tài sản thứ 5 (HĐ 31-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: AO 887178, diện tích 142 m2 đất ở, thửa đất số: 692, tờ bản đồ số: 01, do uỷ ban nhân dân huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/02/2009, cho hộ ông Trịnh Nhân Vĩ và bà Nguyễn Thị Tân.Tài sản gắn liền với đất: Nhà 2 tầng diện tích khoảng 100 m2; nhà 2 tầng phía dưới là công trình phụ có diện tích XD 58,32 m2; Nhà 1 tầng DT khoảng 60 m2. Tài sản thế chấp tại Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ để vay vốn.

Địa chỉ thửa đất: Xóm Tân Minh, thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

1.5.1. Giá khởi điểm: 1.140.000.000 đồng

1.5.2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.5.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.6. Tài sản thứ 6 (HĐ 38-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: AO 887171, diện tích 389 m2 trong đó 200 m2 đất ở, 189 m2 đất vườn thời hạn sử dụng hết 02/2059, thửa đất số: 452, tờ bản đồ số: 02, do UBND huyện Chương Mỹ cấp cho hộ ông Vũ Tuấn Quý và bà Nguyễn Thị Phượng ngày 31/12/2008. Tài sản gắn liền với đất là nhà cấp 4 diện tích khoảng 60 m2 và công trình phụ, sân, cổng. Tài sản trên thế chấp Agribank CN huyện Chương Mỹ, để ông Nguyễn Danh Cường vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Tiên Lữ, Xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

1.6.1. Giá khởi điểm: 337.000.000 đồng

1.6.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.6.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.7. Tài sản thứ 7 (HĐ 39-1): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất số: BD 790113, diện tích 300 m2 trong đó 100 m2 đất ở và 200 m2 đất trồng cây lâu năm khác, thửa đất số: 333, tờ bản đồ số: Đ4, do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 12/10/2010 cho bà Nguyễn Thị Quý. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản trênthế chấp tại PGD Miếu Môn – Agribank huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Minh Tuấn vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Bến Cuối, Trung Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình.

1.7.1. Giá khởi điểm: 47.000.000 đồng

1.7.2. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng

1.7.3. Bước giá: 500.000 đồng

1.8. Tài sản thứ 8 (HĐ 40-1): Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 362546, diện tích 360 m2 đất ở, thửa đất số: 126, tờ bản đồ số: 09, do uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn cấp ngày 10/11/2011 cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Tài sản gắn liền với đất: Đất trống. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - Agribank huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Bùi Bá Hoả vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Đồng Đăng – Cao Dương – Lương Sơn – Hoà Bình

1.8.1. Giá khởi điểm: 147.000.000 đồng

1.8.2. Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng

1.8.3. Bước giá: 1.000.000 đồng

1.9. Tài sản thứ 9 (HĐ 43-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: S 098305, diện tích 167 m2 đất ở trong đó 127 m2 đất ở lâu dài; 40 m2 đất ở nằm trong quy hoạch, thửa đất số: 90, tờ bản đồ số: 04, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002, cho hộ ông Nguyễn Văn Khang. Công trình trên đất: Nhà 03 tầng BTCT, diện tích sàn xây dựng 157,32 m2, nhà 01 tầng BTCT, diện tích 34,44 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - CN Agribank huyện Chương Mỹ để cho ông Nguyễn Văn Long vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Hạ, xã Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội

1.9.1. Giá khởi điểm: 272.400.000 đồng

1.9.2. Tiền đặt trước: 15.000.000 đồng

1.9.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.10. Tài sản thứ 10 (HĐ 44-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: S 098312 diện tích 135 m2 đất trong đó 99 m2 đất ở thời hạn sử dụng lâu dài và 36 m2 đất ở nằm trong khu quy hoạch, thửa đất số: 199, tờ bản đồ số: 04, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 29/4/2002 cho hộ ông Nguyễn Văn Lan. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 DT khoảng 49 m2 và nhà cấp 4 dùng làm bếp DT17,8 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - Agribank Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Long vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Hạ, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.10.1. Giá khởi điểm: 182.000.000 đồng

1.10.2. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng

1.10.3. Bước giá: 1.000.000 đồng

1.11. Tài sản thứ 11 (HĐ 45-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: U 476120, diện tích 850 m2 trong đó 300 m2 đất ở và 550 m2đất vườn, thửa đất số: 216, tờ bản đồ số: 04 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 20/6/2002 cho hộ ông Vũ Viết Lập. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 và công trình phụ. Tài sản trên thế chấp tại Phòng giao dịch Miếu Môn - Agribank Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Long vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.11.1. Giá khởi điểm: 227.000.000 đồng

1.11.2. Tiền đặt trước: 13.000.000 đồng

1.11.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.12. Tài sản thứ 12 (HĐ 48-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: S 222502, diện tích 415 m2 trong đó 353,5 m2 đất ở lâu dài và 61,5 m2 đất lưu không, thửa đất số: 4, tờ bản đồ số: 1, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/12/2001, cho ông Nguyễn Văn Trường. Công trình xây dựng trên đất nhà 2 tầng BTCT, diện tích sàn xây dựng 68 m2, quán có mái lợp tôn, diện tích 63,6 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn – Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Kỳ vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Hòa Bình, xã Hoàng văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.12.1. Giá khởi điểm: 362.860.000 đồng

1.12.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.12.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.13. Tài sản thứ 13 (HĐ 49-1): Giấy chứng nhận QSDĐ số: S 222066, diện tích 340 m2 trong đó đất ở 154 m2, đất vườn 140 m2, đất nằm trong khu quy hoạch 46 m2, thửa đất số: 95, tờ bản đồ số: 7 do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/12/2001 cho hộ bà Nguyễn Thị Thân. Tài sản gắn liền với đất nhà cấp 4 diện tích 20,16 m2, nhà 1 tầng BTCT diện tích 91,5 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - Agribank Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Văn Kỳ vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ , huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.13.1. Giá khởi điểm: 272.200.000 đồng

1.13.2. Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng

1.13.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

1.14. Tài sản thứ 14 (HĐ 52-1 Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BH 334054, diện tích 4610 m2 trong đó 400 m2 đất ở và 4210 m2 đất trồng cây lâu năm khác, thửa đất số: 158, tờ bản đồ số: 271- B- I, do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 15/03/2012 cho ông Phùng Vĩnh Thịnh. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở 1 tầng BTCT diện tích 100 m2, mái tôn. Tài sản trên thế chấp tại phòng giao dịch Miếu Môn - Agribank huyện Chương Mỹ Hà Tây để vay vốn

+ Địa chỉ thửa đất: Lộc Môn – Trung Sơn – Lương Sơn – Hòa Bình

1.14.1. Giá khởi điểm: 1.050.000.000 đồng

1.14.2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng

1.14.3. Bước giá: 10.000.000 đồng

1.15. Tài sản thứ 15 (HĐ 53-1) Giấy chứng nhận QSDĐ số O 767933, diện tích 2382 m2 trong đó 400 m2 đất ở và 1982 m2đất vườn, thửa đất số: 71, tờ bản đồ số: 2713 III, do UBND huyện Lương Sơn cấp ngày 12/02/2001 cho hộ ông Lê Ngọc Thự. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 4 diện tích 47,5 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - Agribank huyện Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Trung Thịnh vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Xóm Lộc Môn – Xã Trung Sơn – Huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình

1.15.1. Giá khởi điểm: 667.000.000 đồng

1.15.2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng

1.15.3. Bước giá: 6.000.000 đồng

1.16. Tài sản thứ 16 (HĐ 54-1) Giấy chứng nhận QSDĐ số S: 222847, diện tích 241 m2 đất ở, thửa đất số: 106, tờ bản đồ số: 7, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 11/12/2001 cho hộ ông Nguyễn Văn Lượng. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 diện tích 66 m2. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn - Agribank Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Bá Nguyên vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Yên Trình, xã Hoàng Văn Thụ , huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.16.1. Giá khởi điểm: 351.000.000 đồng

1.16.2. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng

1.16.3. Bước giá: 3.000.000 đồng

1.17. Tài sản thứ 17 (HĐ 55-1) Giấy chứng nhận QSDĐ số: S 088458, diện tích 693 m2 trong đó 270 m2 đất ở và 423 m2đất vườn, thửa đất số: 132, tờ bản đồ số: 01, do UBND huyện Chương Mỹ cấp ngày 30/12/2001 cho hộ ông Cao Văn Lợi. Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp 4 diện tích 61,4 m2 và công trình phụ. Tài sản trên thế chấp tại PGD Miếu Môn -Agribank Chương Mỹ Hà Tây để cho ông Nguyễn Bá Nguyên vay vốn.

+ Địa chỉ thửa đất: Thôn Thuần Lương, xã Hoàng Văn Thụ , huyện Chương Mỹ, Hà Nội

1.17.1. Giá khởi điểm: 290.000.000 đồng

1.17.2. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng

1.17.3. Bước giá: 2.000.000 đồng

2. Điều kiện, tiền hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

2.1. Điều kiện để được đăng ký tham gia đấu giá: (K1-Đ38-Luật đấu giá 2016).

“Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá”. Và những người không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá 2016;

2.2. Tiền hồ sơ: 100000 đồng /bộ

2.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại trụ sở Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro hoặc trụ sở Agribank chi nhánh Chương Mỹ Hà Tây, theo thời gian quy định tại mục 3 thông báo này;

3. Kế hoạch tổ chức đấu giá: (Các ngày làm việc trong giờ hành chính)

3.1. Tham khảo, mua hồ sơ và đăng ký: Từ ngày thông báo đến 25/11/2017 tại trụ sở Cty hoặc Agribank CN huyện Chương Mỹ, Hà Tây.

3.2. Tổ chức đi xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tự đến xem tài sản hoặc đăng ký trước và tập trung tại trụ sở Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ vào lúc 8h30 từ ngày 21/11/2017 đến ngày 23/11/2017 để đi xem thực tế tài sản.

3.3. Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 27/11/2017 tại trụ sở Công ty Landpro.

3.4.Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến cuộc ĐG được tổ chức vào 13h30 ngày 28/11/2017 (Thứ 3). Tại hội trường Agribank CN huyện Chương Mỹ.

3.5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín 1 vòng, theo phương thức trả giá tăng lên

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với:

+ Công ty CP đấu giá và đầu tư tài chính Landpro; Điện thoại: 0983.272.818.

+ Agribank - Chi nhánh huyện Chương Mỹ, Hà Tây; Điện thoại: 0906.058909.