(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 446m2 đất ở (diện tích đo thực tế tại thửa đất là 453,4m2 theo biên bản kê biên của hội đồng kê biên ngày 17/6/2016) và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 02 tờ bản đồ số 05 có địa chỉ tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 2.272.316.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bẩy mươi hai triệu, ba trăm mười sáu nghìn đồng).

Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 16/12/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Hết ngày 09/01/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 26/12/2016.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 11/01/2017.  

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.