(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

Quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần có thời hạn sử dụng 50 năm diện tích 2452.3m2 thuộc thửa đất số 10, tờ bản đồ số 10 (theo trích lục bản đồ địa chính ngày 03/3/2016 của Văn phòng quyền sử dụng đất tỉnh) thuộc xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và tài sản trên đất của công trình Trung tâm thương mại thuộc khu liên kiểm cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Giá khởi điểm: 6.692.861.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm chín hai triệu, tám trăm sáu mốt ngàn đồng

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản nêu trên cần phải:

- Làm thủ tục đăng ký theo mẫu của Trung tâm DVBĐGTS tỉnh Nghệ An

- Kèm theo bản sao Sổ hộ khẩu, CMND nếu là cá nhân; Giấy ĐKKD, giấy giới thiệu nếu khách hàng là tổ chức

- Nộp một khoản phí tham gia đấu giá là: 1.000.000 đồng ( Một triệu đồng)), Số tiền này không hoàn lại.

- Nộp tiền đặt trước là: 1.000.000.000 đồng ( Một tỷ đồng)

- Thời gian tham khảo hồ sơ và bán hồ sơ vào các ngày 12 và 13/04/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An. ( Trong giờ hành chính)

- Thời gian xem tài sản từ 09 giờ đến 11 giờ ngày 13/04/2017. Tại Trung tâm thương mại thuộc khu liên kiểm cửa khẩu Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

- Thời gian đăng ký đặt trước vào ngày 14/04/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.

- Thời hạn tổ chức bán đấu giá 08h 00' ngày 17/04/2017. Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm DVBĐGTS Nghệ An, số 02 Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, điện thoại: 0383.835.343, 0912.022.779 (Anh Hậu)