(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Ninh Thuận ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 1
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 2
Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và TSKGLVĐ tại huyện Ninh Phước, Ninh Thuận ảnh 3