(BĐT) - Công ty CP tư vấn tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất ở (giao đất sử dụng lâu dài) của 58 lô đất còn lại tại KDC Cụm công nghiệp Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên;

Ký hiệu, diện tích (m2/lô), đơn giá (đồng/m2), giá khởi điểm(đồng/lô) của tài sản bán đấu giá như sau: 

Số TT

Tên lô đất

Diện tích

(m2/lô)

Giá khởi điểm

(đồng/m2)

Hệ số vị trí

Thành tiền

(đồng/lô)

KHU A

3.698

4.173.760.000

1

7A

173

1.200.000

1

207.600.000

2

8A

173

1.200.000

1

207.600.000

3

9A

150

1.200.000

1

180.000.000

4

10A

150

1.200.000

1

180.000.000

5

13A

150

1.150.000

1

172.500.000

6

14A

150

1.150.000

1

172.500.000

7

15A

150

1.150.000

1

172.500.000

8

16A

150

1.150.000

1

172.500.000

9

17A

150

1.150.000

1

172.500.000

10

18A

150

1.150.000

1

172.500.000

11

19A

150

1.150.000

1

172.500.000

12

20A

150

1.150.000

1

172.500.000

13

21A

150

1.150.000

1

172.500.000

14

22A

150

1.150.000

1

172.500.000

15

23A

150

1.150.000

1

172.500.000

16

37A

187

1.100.000

0,8

164.560.000

17

38A

150

1.100.000

1

165.000.000

18

39A

150

1.100.000

1

165.000.000

19

40A

150

1.100.000

1

165.000.000

20

41A

150

1.100.000

1

165.000.000

21

42A

150

1.100.000

1

165.000.000

22

43A

150

1.100.000

1

165.000.000

23

44A

150

1.100.000

1

165.000.000

24

45A

165

1.100.000

1

181.500.000

Khu B

4.650

7.024.500.000

25

4B

360

1.500.000

1

540.000.000

26

5B

360

1.500.000

1

540.000.000

27

6B

360

1.500.000

1

540.000.000

28

7B

360

1.500.000

1

540.000.000

29

8B

360

1.500.000

1

540.000.000

30

9B

360

1.500.000

1

540.000.000

31

10B

360

1.500.000

1

540.000.000

32

11B

360

1.500.000

1

540.000.000

33

12B

360

1.500.000

1

540.000.000

34

13B

360

1.500.000

1

540.000.000

35

15B

330

1.500.000

1,1

544.500.000

36

20B

360

1.500.000

1

540.000.000

37

21B

360

1.500.000

1

540.000.000

Khu D

1.497,5

1.662.875.000

38

13D

150

1.500.000

1

225.000.000

39

14D

150

1.500.000

1

225.000.000

40

15D

150

1.500.000

1

225.000.000

41

16D

150

1.500.000

1

225.000.000

42

31D

187,5

850.000

1

159.375.000

43

32D

185

850.000

1

157.250.000

44

33D

175

850.000

1

148.750.000

45

34D

175

850.000

1

148.750.000

46

39D

175

850.000

1

148.750.000

Khu E

1.650

1.592.375.000

47

2E

200

1.200.000

1

240.000.000

48

3E

200

1.200.000

1

240.000.000

49

4E

200

1.200.000

1

240.000.000

50

8E

175

850.000

1

148.750.000

51

14E

175

850.000

1,1

163.625.000

52

19E

175

800.000

1

140.000.000

53

20E

175

800.000

1

140.000.000

54

21E

175

800.000

1

140.000.000

55

22E

175

800.000

1

140.000.000

Khu F

638

796.080.000

56

1F

254

1.200.000

1,1

335.280.000

57

2F

193

1.200.000

1

231.600.000

58

3F

191

1.200.000

1

229.200.000

Tổng

58

12.133,5

15.249.590.000

 (Giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định).

2.Thời gian, địa điểm xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá:

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến 14 giờ 30phút ngày 12/4/2017. 

- Địa điểm: Tại trụ sở làm việc của 02 nơi:

+ Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

+ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên, Khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

(Khách hàng khảo sát thực địa khu đất, liên hệ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên để được hướng dẫn)

3. Thời gian, địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 08h30 ngày 10/4/2017 đến 10 giờ 30 phút ngày 14/04/2017. 

- Địa điểm nộp đơn đăng ký và tiền đặt trước (tại nơi khách hàng mua hồ sơ):

+ Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;

+ Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên;

4. Phí tham gia đấu giá (tiền mua hồ sơ) và tiền đặt trước:

- Phí tham gia đấu giá:

+ Đối với các lô đất có giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống, mức thu là 100.000đ/hồ sơ/lô đất.

+ Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, mức thu là 200.000đ/hồ sơ/lô đất.

+ Đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng mức thu là 300.000đ/hồ sơ/lô đất.

- Tiền đặt trước: 15% (mười lăm phần trăm) giá khởi điểm của từng lô đất đăng ký đấu giá.

5. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá (Dự kiến): Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 17/4 /2017 tại Hội trường Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên.

Mọi chi tiết xin liên hệ Công ty CP Tư vấn và Tài chính Giá cả Quảng Nam- Số 30A Hùng Vương, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại số: 0905176386 (Anh Ngọc) hoặc 0966622345 (Chị Liên);

Hoặc: Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Duy Xuyên (Điện thoại: 0905232345, gặp anh Tiên).